Varför ventilation?

Varför ventilation?

För täta hus

Förr byggdes husen med naturliga otätheter och människan mådde bra. Med energikrisen på 70 talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Vad man inte tänkte på att när man tätade husen försvann den naturliga ventilationen. Detta ledde till många problem som röta, fuktskador, mögel i bostaden och hälsoproblem för de boende. Många har slängt ut oljepannan till förmån för en el panna eller värmepump. Oljepannan värmde skorstenen och därmed luften i dom ventilationskanaler som går intill. Detta skapade en ökad ventilation då varm luft stiger. Utan uppvärmning av skorstenen minskar denna effekt väsentligt.

Varför behövs ventilation?

De flesta material t.ex. mattor, färger, flytspackel, spånskivor mm avger så kallade emissioner. Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt. Fukten i sig är den främsta anledningen till röta och mögel.

Den farliga fukten.

I dag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar inomhus. Till detta kommer fukt från matlagning, blomvattning och utandningsluft. Luftfuktighet är den mängd vatten som finns bundet i luften omkring oss. Det stora problemet uppstår när fukten kondenserar i byggnadskonstruktionen, t.ex. i en yttervägg. Detta ger i många fall röta och mögelproblem. med rätt typ av ventilation minskar risken för dessa problem.

Hur känner vi igen ett eller flera av dessa problem?

  • Kondens på insidan av fönster.
  • Instängd lukt.
  • Imma på spegel i badrum.
  • Huvudvärk och allergiproblem.

Olika typer av ventilation

Självdrag S.

Den varma luften inne stiger och försvinner ut via luftkanaler, vilket skapar undertryck i byggnaden. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån via otätheter i huset. Ju större temperaturskillnad det är mellan ute och inne luften ju större luftomsättning.

Fördelar:
Nackdelar: Fungerar ej sommartid. Okontrollerade luftflöden. Hög energiförbrukning.

Fläktstyrd frånluft F.

Luft sugs ut från badrum, wc, kök, tvättstuga via fläkt/ar. Luften ersätts med luft utifrån via otätheter eller luft don i sovrum och vardagsrum.

Fördelar: Kontrollerad luftomsättning. Låg installationskostnad. Bra luftkvalitet.
Nackdelar: Hög energiförbrukning. Ofiltrerad luft. Risk för kalldrag.

Balanserat ventilationssystem FTX.

Fläktar styr både till och frånluftflöden. Värmen i frånluften tillvaratas och tillsätts inkommande luft. Här har man full kontroll över luftomsättningen. Inkommande luft kan renas effektivt. Temperatur på inkommande luft kan regleras.

Fördelar: Kontrollerad luftomsättning. Bra klimat. Låg energiförbrukning.
Nackdelar: Hög installationskostnad.

 

 

 

Självdrag

Mekanisk frånluft

FTX

 

 

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kontroll av luftomsättning

 

 

X

 

X

 

 

X

 

Låg energiförbrukning

 

 

X

 

 

X

 

X

 

Behovsstyrning

 

 

X

 

X

 

 

X

 

Filtrering av uteluft

 

 

X

 

 

X

 

X

 

Bra komfort

 

 

X

 

 

X

 

X

 

Ljudpåverkan utifrån

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Bra luftkvalitet.

 

 

X

 

X

 

 

X

 

Uppgifterna hämtade från Svensk Ventilation           

Läs mer i boken ANDNÖD som kan beställas från Svensk Ventilation.